Privacy Policy Netherlands

Privacybeleid

ALGEMEEN:

1. Hieronder volgt een uiteenzetting van het beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Discovery Communications Benelux B.V. handelend als Discovery Networks Benelux (hierna aangeduid als "wij/ons"), onderdeel van Discovery Communications, LLC groep van ondernemingen. Discovery ("wij" "ons") respecteert uw privacy en streeft ernaar deze zoveel mogelijk te beschermen.

2. Dit beleid, tezamen met onze Gebruiksvoorwaarden www.discoveryuk.com/terms-and-conditions en alle andere documenten waarnaar hierin verwezen wordt, vormt de basis waarop persoonsgegevens die wij van je verzamelen, of die je aan ons verstrekt, door ons verwerkt zullen worden. Wij verzoeken je onderstaande goed door te lezen, zodat je onze opvatting en praktijk ten aanzien van je persoonsgegevens en de manier waarop wij ermee omgaan, begrijpt.

INFORMATIE DIE WIJ VAN JE VERZAMELEN:

3. Wij kunnen de volgende gegevens over je verzamelen en verwerken:

a. Informatie verstrekt via de formulieren op de Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de informatie verstrekt bij registratie voor gebruik van de Website, bij het abonneren op diensten of nieuwsbrieven van de Website, het plaatsen van materiaal of het verzoek om verdere diensten. We kunnen je ook om informatie vragen bij deelname aan een wedstrijd of promotie en wanneer je een probleem met de Website meldt.

b. Wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag bijhouden van die correspondentie.

c. Wij kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoek, hoewel je niet verplicht bent hieraan deel te nemen.

d. Details van je bezoeken aan de Website inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs of andere communicatiegegevens, of dit nu vereist is voor onze eigen facturatie of anderszins en de resources die je bezoekt.

IP-ADRESSEN EN COOKIES:

4. Wij kunnen informatie over je computer, inclusief je IP-adres indien beschikbaar, besturingssysteem en type browser, verzamelen voor systeembeheer en de verzamelde informatie aan onze adverteerders doorgeven. Dit zijn statistische gegevens over de surfactiviteiten en –patronen van onze gebruikers en hieruit kan geen informatie over individuen worden afgeleid.

5. Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik via een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Cookies bevatten informatie die overgezet is op de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons om de Website te verbeteren en een betere en persoonlijker dienstverlening te verzorgen. Zij stellen ons in staat:

a. Om een schatting te maken van de omvang van ons publiek en hun gebruikspatroon.

b. Om informatie over uw voorkeuren op te slaan en het mogelijk te maken de Website aldus af te stemmen op je individuele interesses.

c. Om je zoekopdrachten te bespoedigen.

d. Om je te herkennen wanneer je de Website opnieuw bezoekt.

6. Je kunt de acceptatie van cookies uitschakelen via je browserinstellingen. Echter, indien je deze instelling selecteert, heb je mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de Website. Tenzij je je browserinstellingen zo hebt ingesteld cookies worden geweigerd, genereert ons systeem cookies wanneer je inlogt op de Website. Nota bene: onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken, waarover wij geen zeggenschap hebben.

WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP:

7. De gegevens die wij van jou verzamelen kunnen overgedragen worden aan, en opgeslagen worden bij, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Zij kunnen ook bewerkt worden door medewerkers van buiten de EER, die voor ons of voor een aan ons gelieerde onderneming werken. Met het verstrekken van uw persoonsgegevens stem je in met deze overdracht, dit opslaan of deze verwerking. We nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig behandeld worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

8. Waar wij jou een wachtwoord hebben gegeven (of je dit zelf gekozen hebt) dat jou toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, ben je er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. Wij verzoeken je dit wachtwoord met niemand te delen.

9. Helaas is informatieoverdracht via internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons best doen om je persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van je gegevens die naar onze website overgedragen zijn: elke overdracht gebeurt voor eigen risico. Wanneer wij je informatie eenmaal ontvangen hebben, zullen wij strenge procedures en beveiligingsmaatregelen gebruiken om onbevoegde toegang pogen tegen te gaan.

GEBRUIK VAN DE INFORMATIE:

10. Wij gebruiken de informatie die wij over jou bijhouden op de volgende manieren:

a. Om ervoor te zorgen dat content van de Website op de meest effectieve manier voor jou en je computer aangeleverd wordt.

b. Om jou informatie, producten en diensten te verstrekken die je aan ons vraagt of waarvan wij denken dat die interessant zijn voor jou, indien je toestemming hebt gegeven om hierover op de hoogte gehouden te worden.

c. Om onze verplichtingen onder overeenkomsten die gesloten zijn tussen jou en ons na te komen.

d. Om het mogelijk te maken dat je deel kan nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten, indien je dit wenst.

e. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten.

11. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken, of derden toestaan jouw gegevens te gebruiken, om jou informatie te verstrekken over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor jou, en wij of zij kunnen hierover contact met jou opnemen via de post, telefoon, email of andere media.

12. Indien je een nieuwe gebruiker bent, en voor zover wij geselecteerde derden toestaan jouw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) enkel via elektronische weg contact met jou opnemen wanneer je hierin hebt toegestemd.

13. Indien je niet wilt dat wij je gegevens op deze manier gebruiken, of jouw gegevens aan derden doorzenden voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende hokje aan op het formulier waarop wij je gegevens verzamelen (het registratieformulier).

OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE:

14. Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken aan elk lid van ons concern, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen, zoals omschreven in lid 736 van de UK Companies Act 1985.

15. Wij kunnen je persoonlijke informatie aan derden openbaar maken:

a. Indien wij een bedrijfsonderdeel of activa (ver)kopen, in welk geval wij jouw persoonsgegevens aan de verwachte (ver)koper van dit bedrijfsonderdeel of deze activa openbaar kunnen maken.

b. Indien Discovery of al haar activa verworven worden door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die zij bijhoudt over klanten één van de overgedragen activa vormen.

c. Indien wij verplicht zijn om je persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten op te leggen of toe te passen; om de rechten, eigendom of veiligheid van Discovery, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat informatie-uitwisseling met andere vennootschappen en organisaties voor bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s.

JOUW RECHTEN:

16. Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Gewoonlijk stellen wij jou op de hoogte (van het verzamelen van jouw gegevens) wanneer we van plan zijn jouw gegevens te gebruiken voor deze doeleinden of als wij van plan zijn jouw informatie hiervoor openbaar te maken aan een derde. Je kunt je recht uitoefenen om bepaalde bewerkingen uit te sluiten door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken voor de verzameling van jouw gegevens. Je kunt het recht te allen tijde uitoefenen door een e-mail te zenden aan infomail@discovery.com

17. Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien je een link volgt naar één van deze websites, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsregels aanvaarden. Check deze beleidsregels voordat je persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

TOEGANG TOT HOOFDINFORMATIE:

18. De wet geeft je het recht om toegang te hebben tot informatie die bijgehouden wordt over jou. Jouw recht van toegang kan uitgeoefend worden overeenkomstig de wet. Per verzoek tot toegang kunnen wij een bedrag van £10 als tegemoetkoming van onze kosten vragen om details van de informatie die wij over jou bijhouden te verstrekken.

LINKS OP DE WEBSITE:

19. Als de Website links bevat naar andere websites and resources verstrekt door derden, worden deze links enkel ter informatie aan jou verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enige derving of schade die voort kan vloeien uit het gebruik ervan.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

20. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in deze privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan jou bekend gemaakt.

CONTACT

21. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen per e-mail verzonden worden aan infomail@discovery.com

COOKIES:

Een cookie is een klein bestand, doorgaans bestaande uit cijfers en letters, die gedownload wordt op een apparaat wanneer de gebruiker bepaalde websites bezoekt. Cookies staan een website toe om het apparaat van een gebruiker te herkennen.

Sessie- en permanente cookies
Cookies kunnen verlopen aan het einde van een browsersessie (vanaf het moment dat een gebruiker het browservenster opent totdat hij de browser verlaat) of zij kunnen langer opgeslagen worden.

Sessiecookies – staan websites toe om de handelingen van een gebruiker tijdens een browsersessie aan elkaar te koppelen. Zij kunnen gebruikt worden voor een veelvoud aan doeleinden, zoals als herinnering van wat een gebruiker in zijn winkelmandje gestopt heeft wanneer hij door de website browst. Zij kunnen ook gebruikt worden uit veiligheidsoverwegingen wanneer een gebruiker gaat internetbankieren of om het gebruik van webmail te vergemakkelijken. Deze sessiecookies verlopen na een browsersessie en worden dus niet voor langere tijd opgeslagen. Om deze reden kunnen sessiecookies soms beschouwd worden als minder privacy gevoelig dan permanente cookies.

Permanente cookies - worden opgeslagen op het apparaat van een gebruiker tussen browsersessies in, waardoor de voorkeuren of handelingen van een gebruiker binnen een website (of soms binnen verschillende websites) herinnerd worden. Permanente cookies kunnen voor een veelvoud aan doeleinden gebruikt worden, inclusief het herinneren van de voorkeuren en keuzes van gebruikers bij gebruik van een website of om reclame goed te richten.

Wij gebruiken een cookie om jouw cookievoorkeuren te herinneren. Dit heeft een aantal gevolgen:

 • Indien je al je cookies verwijdert, dien je je voorkeuren opnieuw aan ons door te geven.
 • Indien je een ander apparaat, computerprofiel of browser gebruikt, dien je je voorkeuren opnieuw aan ons door te geven.

De volgende cookies worden gebruikt op deze Website:

 • Strikt noodzakelijk
 • Prestatie
 • Prestatie
 • Functionaliteit
 • Targeting
 • Derden

Voor meer informatie over cookies, zie de tekst hieronder.

Strikt noodzakelijk

'Strikt Noodzakelijk' cookies laten je door de website heen bewegen en essentiële features gebruiken, zoals beveiligde gebieden, winkelmandjes en online facturering. Deze cookies verzamelen geen informatie over jou die gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden of om te herinneren wanneer je op internet bent geweest.

Wij gebruiken deze Strikt Noodzakelijke cookies om...

 • Zaken te onthouden zoals informatie die je ingevuld hebt op opdrachtformulieren wanneer je naar andere pagina’s surft binnen één webbrowsersessie.
 • De producten en diensten te onthouden die je besteld hebt wanneer je bij de uitcheckpagina komt
 • Jou te identificeren als ingelogd op onze Website
 • Ervoor te zorgen dat je contact maakt met de juiste dienst op onze website wanneer wij wijzingen aanbrengen in de manier waarop de website werkt

Cookies die wij gedefinieerd hebben als 'Strikt Noodzakelijk' cookies worden NIET gebruikt om...

 • Informatie te verzamelen die gebruikt kan worden om reclame te maken voor producten of diensten bij jou
 • Je voorkeuren of gebruikersnaam te herinneren buiten je huidige bezoek

Acceptatie van deze cookies is een voorwaarde voor het gebruik van de website, dus indien je deze cookies afwijst, dan kunnen wij je beveiliging niet garanderen of voorspellen hoe onze website functioneert tijdens jouw bezoek.

Prestatie
'Performance' cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt, bijv. welke pagina's je bezoekt en of je fouten ondervindt. Deze cookies verzamelen geen informatie die je kan identificeren – alle verzamelde informatie is anoniem en wordt enkel gebruikt om onze kennis te verbeteren over hoe onze website werkt, te begrijpen wat onze gebruikers interessant vinden en te meten hoe effectief onze reclame is.

Wij gebruiken Performance cookies om...

 • Statistieken te leveren over hoe onze website gebruikt wordt
 • Te zien hoe effectief onze advertenties zijn (wij gebruiken deze informatie niet om advertenties aan jou te richten bij bezoeken aan andere websites)
 • Feedback te leveren aan partners dat één van onze bezoekers ook hun website bezocht heeft. Dit kan gegevens bevatten over gekochte producten. Zo kunnen onze partners hun website verbeteren, maar wij staan niet toe dat onze partners deze informatie gebruiken voor verdere reclame
 • Ons te helpen de website te verbeteren door het aantal fouten te meten dat optreedt
 • Verschillende ontwerpen van onze website te testen

Cookies die wij gedefinieerd hebben als 'Performance cookies' worden NIET gebruikt om...

 • Informatie te verzamelen die gebruikt kan worden om reclame te maken voor producten of diensten bij jou op andere websites
 • Je voorkeuren of gebruikersnaam te herinneren buiten je huidige bezoek
 • Advertenties op jou te richten op een andere website

In bepaalde gevallen worden sommige van deze cookies voor ons beheerd door derden, maar wij staan deze derde niet toe om de cookies te gebruiken voor een ander doel dan die welke hierboven genoemd staan.

Jouw gebruik van onze website houdt in dat je het gebruik van ‘Uitvoerings’cookies accepteert.

Acceptatie van deze cookies is een voorwaarde voor het gebruik van de website, dus indien je deze cookies afwijst, dan kunnen wij niet garanderen hoe onze website voor jou functioneert.

Functionaliteit 'Functionaliteits' cookies worden gebruikt voor de levering van diensten of om settings te herinneren die je bezoek verbeteren.

Wij gebruiken 'Functionaliteits' cookies om...

 • Settings te herinneren die je toegepast hebt, zoals lay-out, tekstgrootte, voorkeuren en kleuren
 • Te herinneren of wij je al gevraagd hebben een enquête in te vullen
 • Proactieve live chat sessies aan te bieden om je ondersteuning te leveren
 • Je te laten zien wanneer je ingelogd bent op de website
 • Informatie te delen met partners voor levering van een dienst op onze website. De gedeelde informatie dient enkel gebruikt te worden om de dienst, het product of de functie te leveren en niet voor andere doeleinden.

Cookies gedefiniëerd als 'Functionaliteit' worden niet gebruikt om advertenties op je te richten op andere websites. Sommige van deze cookies worden voor ons beheerd door derden – waar dit het geval is, staan wij derden niet toe om de cookies voor een ander doel te gebruiken dan die welke hierboven vermeld staan. Je kunt bepalen of deze cookies gebruikt worden of niet, maar de afwijzing hiervan kan betekenen dat wij bepaalde diensten niet aan je kunnen leveren, en perkt de ondersteuning in die wij je kunnen bieden. Het is ook mogelijk dat afwijzing van deze cookies ons niet meer laat herinneren dat je een bepaalde dienst niet wenst.

Targeting
'Targeting' cookies zijn gelinkt aan diensten die geleverd worden door derden, zoals 'Like' knoppen en 'Share' knoppen. De derde levert deze diensten in ruil voor de erkenning dat je onze Website bezocht hebt. Zij worden vaak gebruikt door adverteerders voor online behavioural targeting. Deze cookies worden gebruikt om uit te zoeken welke reclame het meest relevant voor jou kan zijn op basis van de gebieden waar je naar kijkt op onze websites, je IP-adres en geolocatie. Reclame wordt dan afgestemd op de gebruiker, maar zij weten niet wie jij bent.

Derdencookies
Als onderdeel van de levering van de beste content sluiten wij soms features, foto- en videocontent bij van andere websites, ten gevolge waarvan, wanneer je een pagina bezoekt die deze content bevat, je cookies te zien krijgt van deze websites. De derde gebruikt deze cookies om diensten te leveren in ruil voor de erkenning dat je onze Website hebt bezocht. We hebben geen zeggenschap over de verspreiding van deze cookies en je dient de betreffende website van die derde te checken voor meer informatie.


Aanpassen van browserinstellingen

Een browser is de software die toegang geeft tot het Internet. De meest voorkomende browsers zijn: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari en Opera. Er zijn verschillende manieren om met cookies om te gaan. Je kunt cookies verwijderen, voorkomen en aanpassen op diverse situaties. Wanneer je verschillende computers op meerdere locaties gebruik, zul je ervoor moeten zorgen dat elke browser is aangepast op jouw cookie voorkeuren.

Om erachter te komen hoe jij je browserinstellingen kunt aanpassen en jouw cookie voorkeuren kunt aangeven, bezoek dan deze sites:

All About Cookies of About Cookies