In Surviving The Cut worden de militaire trainingen voor zes verschillende elitekorpsen gevolgd, zoals verkenners, sluipschutters, paratroepers, gevechtsduikers en bomspecialisten. De serie volgt de training vanaf de eerste dag wanneer de mannen nog vol goede moed zitten en amper kunnen weten wat hen te wachten staat.

Het zijn stuk voor stuk goedgetrainde soldaten, maar voor een elitekorps is goedgetraind niet goed genoeg. Ze worden geacht speciale missies uit te voeren waar geen enkele fout gemaakt kan worden en waarbij opgeven geen optie is. Vandaar dat de trainingen zo worden gemaakt dat alleen de allerbesten overblijven.

Generic Chromeless Player